etenru

Teadu- ja tootmiskompleks „Abrazivõ i šlifovanije“ („Abrasiivid ja lihvimine“) tegeleb orgaaniliste ja keraamiliste sideainetega sünteetilisest teemandist ning kuubilisest boornitriidist lihvimisvahendite, samuti keraamiliste sideainetega abrasiivkäiade väljatöötamise, valmistamise ja tarnimisega.
Lihvimislabori spetsialistid koostavad soovitusi tööriistade efektiivsemate kasutamisrežiimide valimiseks, konkreetsete operatsioonide jaoks kõige sobivamate näitajatega tööriistade leidmiseks ning importtööriistade asendamiseks teadus- ja tootmiskompleksis „Abrazivõ i šlifovanije“ valmistatud tööriistadega.

Viimasel ajal on uute sideainete väljatöötamine kombineerituna tehnoloogiaalase oskusteabe arenguga loonud võimaluse sünteetilise teemandi ja kuubilise boornitriidi (elbori ehk borazoni) baasil valmistatud suure efektiivsusega tööriistade väljatöötamiseks ja nende seeriatootmise alustamiseks. Neid tööriistu iseloomustab suur tootlikkus ja vastupidavus, nende kasutamine aga tagab märkimisväärse majandusliku efekti, mis on eriti märgatav selliste raskesti töödeldavate materjalide lihvimisel nagu komposiitmaterjalid, kõvasulamid, kuumakindlad ja kiirlõiketerased ning karbiidkeraamika.

Teadus- ja tootmiskompleksil on sõltumatu sertifitseerimisorgan, mis võib läbi viia paljude abrasiivtoodete sertifitseerimist.

Oleme kindlad, et oskate Teadus- ja tootmiskompleksi „Abrazivõ i šlifovanije“ toodangut vääriliselt hinnata.

ORGAANILISE SIDEAINEGA TEEMANT- JA CBN TERITUSKÄIADE STANDARD TÜÜBID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaata OÜ laos on need tüübid mida kasutavad meie kliendid: 1A1, 6A2, 14A1, 1A1R,4A2, 12R4, 14F1, 9A3, 12A2-20, 12A2-45, K222 (3)

 

Orgaanilise sideainega teemant ja CBN (borazon) ketaste kasutusvaldkond:
• Teritus
• Profiil lihvimine
• Tasalihvimine
• Ümarlihvimine

• Läbilõikamine

Teemantkäiasid kasutatakse:
• Kõvasulamhammastusega saeketaste teritamisel
• Kõvasulamist lõike ja mõõteriistade valmistamisel

• Pressvormide ja matriitside valmistamisel

CBN (borazon) käiasid kasutatakse:

• Kiirlõiketerasest höövliterade teritamisel
• Kiirlõike ja tööriistateraste teritamisel
• Tööpinkide juhtpindade lihvimisel
• Hammasrataste valmistamisel
• Võllide ja tigude valmistamisel
• Vänt ja nukkvõllide lihvimisel
• Nuutvõllide valmistamisel
• Kuullaagrite rõngaste lihvimisel

KÄIA TERALISUSE VÕRDLUSTABEL

 

 

 

 

 

 

 

 

Tööriista teralisuse valikul lähtutakse töötlemise tingimustest ja nõudmisest pinnapuhtusele

SOOVITUSED TERALISUSE VALIKUKS

Teralisuse valikul tuleb arvestada järgmiste faktoritega:
• Tööprotsessi tootlikus;
• Töödeldava materjali pinnakaredus;
• Must või puhastöötlus;
• Suurema tootlikkuse saavutamiseks on vajalik kasutada suurema teralisusega käiasid;
• Mida väiksem on käia teralisus seda madalam on töödeldava materjali karedus;

 

KONSENTRATIOON

Konsentratsioon näitab ülikõva materjali sisaldust sideaines

 

 

 

 

 

SOOVITUSED KÄIA KONSENTRATSIOONI VALIKUL

Suured konsentratsioonid (125, 150, 175, 200%) kasutatakse:
• Sügavlihvimisel;
• Läbilõikekäiadel;
• Kui on vajalik säilitada käia profiili;
• Teralisused > 100/80 (107).

Madalad konsentratsioonid (50, 75%) kasutatakse:
• Käia suur tööosa laius;
• Teralisused< 100/80 (107).